Όροι Χρήσης

  •  Δημοσιεύτηκε στις: 03/08/2014

Το συνολικό περιεχόμενο και μορφή της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ομάδας «Greek Play Project» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις. Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση του υλικού της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο και η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή του, αποθήκευση, διανομή και η χρήση του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης που περιγράφονται παρακάτω πριν από την χρήση της. Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας μας μετά την ανάγνωση των Όρων Χρήσης της σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας. Οι παρακάτω όροι χρήσεις ισχύουν για το συνολικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.


Η ομάδα του «Greek Play Project» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία πρότερη ειδοποίηση.

Η ορθή χρήση της ιστοσελίδας μας σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους εν λόγω όρους βαρύνει αποκλειστικά τους επισκέπτες, οι οποίοι υποχρεώνονται να μην προβαίνουν σε ηθελημένες ή αθέλητες ενέργειες που μπορεί να βλάψουν την λειτουργία της ή τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί σε καμία μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της.
Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση περιεχομένου της ιστοσελίδας για προσωπική και ιδιωτική χρήση, και όχι για εμπορική εκμετάλλευση.

 

Copyright

 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, υπηρεσιών, εικόνων, φωτογραφιών κλπ, και το δικαίωμα χρήσης των σημάτων και λογοτύπων αυτής αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.   Η διάθεσή του παρέχεται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μόνο για προσωπική και όχι εμπορική χρήση υπό τον όρο ότι διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, και σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού.

Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση του υλικού της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή του, αποθήκευση, διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς την απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Νομοθεσία


Οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις.
Οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας αποτελούν συμφωνία μεταξύ της ομάδας του «Greek Play Project» και των επισκεπτών της ιστοσελίδας.
Σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος με την χρήση της ιστοσελίδας παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε με e-mail στην διεύθυνση info@greek-theatre.gr