Το Φαγητό, 1998

1 άνδρας

Μαρία Λαϊνά

Ο παραληρηματικός μονόλογος ενός άνδρα που στοχάζεται πάνω στην τέχνη του φαγητού και στις κοινωνικές της προεκτάσεις. Μια νοσηρή μαρτυρία που αποκαλύπτει εντέχνως όλη τη βαρβαρότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. 

ΣΥΝΟΨΕΙΣ

Το δέντρο, 2013

5 άνδρες – 1 γυναίκα

Όταν ο λύκος δεν είναι εδώ, 2005

1 άνδρας – 1 γυναίκα

Το Φαγητό, 1998

1 άνδρας

Ο Κλόουν, 1983

1 (άνδρας ή γυναίκα)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΑΪΝΑ

Αν υπάρχει μια κυρίαρχη αίσθηση στη δραματουργία της Μαρίας Λαϊνά, αυτή είναι η αίσθηση της μοναξιάς. Μιας απόλυτης μοναξιάς που δεν μπορεί να  καλ...