ΧΑΡΤΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Επίσημος διαδικυτακός τόπος: www.hartismag.gr

Eclipses Group Theater New York

Επίσημος διαδικτυακός τόπος: www.egtny.com

Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου

Επίσημος διαδικτυακός τόπος: www.ccoiti.com

Stratagemmi | Prospettive Teatrali

Επίσημος διαδικτυακός τόπος: http://www.stratagemmi.it/

Between the seas

Επίσημος διαδικτυακός τόπος: http://betweentheseas.org

ΠΕΣΥΘ

Επίσημος διαδικτυακός τόπος: http://www.pesyth.gr/