Ελληνική Βιβλιογραφία Θεατρικών Έργων της Χ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου

  •  Δημοσιεύτηκε στις: 11/07/2020

Έκδοση του δίτομου έργου Ελληνική Βιβλιογραφία Θεατρικών Έργων, Διαλόγων και Μονολόγων:1900-1940 της καθηγήτριας Χ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου (Ίδρυμα Ουράνη, 2020)

Η δίτομη έκδοση με τίτλο «Ελληνική βιβλιογραφία θεατρικών έργων, διαλόγων και μονολόγων 1900-1940» έργο της Χρυσοθέμιδος Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Καθηγήτριας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας, εκδόθηκε το 2020 από το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, μετά από εισήγηση του Ακαδημαϊκού, αείμνηστου Σπύρου Α. Ευαγγελάτου, στον οποίο και αφιερώνεται.

Το έργο, ενταγμένο στη σειρά εκδόσεων «Θεατρική Βιβλιοθήκη» προλογίζεται με επαινετικά λόγια από τον Γενικό Επόπτη της σειράς, διακεκριμένο θεατρολόγο Βάλτερ Πούχνερ, Επίτιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για μια εξαντλητική βιβλιογραφία, ειδικό ερευνητικό εργαλείο για την Ελληνική Θεατρολογία και τη Νεοελληνική Φιλολογία, με στόχο την καταγραφή της δραματουργικής εκδοτικής παραγωγής (πρωτότυπης και μεταφρασμένης) στην ελληνική γλώσσα, της περιόδου 1900-1940.

Η έκδοση αυτή συγκεντρώνει 5.344 αναγραφές θεατρικών έργων, διαλόγων και μονολόγων, (πρωτότυπων και μεταφρασμένων) στην ελληνική γλώσσα που εκδόθηκαν αυτοτελώς ή δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά έντυπα (περιοδικά, εφημερίδες, ημερολόγια, λευκώματα, επετηρίδες), επίσης σε συλλογικούς τόμους και σχολικά εγχειρίδια στη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ού αιώνα, από το 1900 έως το 1940, έτος έναρξης του ελληνοϊταλικού πολέμου και περαιτέρω εμπλοκής της Ελλάδος στον Β ́ Παγκόσμιο Πόλεμο.