Ζητήματα χώρου και μνήμες κειμένων στη σκηνική δραματουργία του Μ. Μαρμαρινού,

  •  Dimitris Tsatsoulis, Professor of Theatre Semiotics and Performance Theory in the Department of Theatre Studies, University of Patras - Theatre critic