Οι περιπέτειες της νέας (ελληνικής) θεατρικής γραφής,

  •  Savas Patsalidis, Professor, Aristotle University of Thessaloniki