Ο άγνωστος γνωστός. Προσπάθειες προσέγγισης της κυπριακής δραματουργίας,

  •  Irene Mountraki, Dramaturg - Theatre critic