Το τέλος του Καπιταλισμού, 1984

3 male - 4 female

Yannis Patsis

PLAYS

Poisonous Words, 1970

7 male - 2 female

Φυλακές, 1983

7 male - 2 female

Socrates, 1984

6 male - 3 female

Photos, 1986

4 male - 2 female

Night, mother of Day, 1986

3 male - 2 female

Savoir Vivre, 1996

4 male - 2 female

Λέων, Λένα, 2000

4 male - 4 female

Labyrinth, 2008

2 male - 2 female

Θολό φως, 1998

4 male - 3 female

Κυκλογράφημα,

2 male - 2 female

Virtual Reality, 2004

3 male - 2 female

Αχιλλέας ΙΙ, 1979

7 male - 1 female

Extraterrestial, 2011

1 male - 1 female

ΒΙΜ, 2011

3 male - 1 female

Σκοτεινή ύλη, 2015

2 male - 2 female

Double Life, 2017

3 male - 2 female

Λόλα. Love - Machine, 2017

2 male - 1 female