Το μάτι, 2015

1 άνδρας

Παναγιώτα Δημοπούλου

Ένας έγκλειστος άνδρας με διαταραχές μνήμες μιλά για τον εαυτό του μέσα σε ένα απροσδιόριστο περιβάλλον απειλής.

ΣΥΝΟΨΕΙΣ

Exitfobia_, 2016

8 (6 άνδρες - 2 γυναίκες)

Το μάτι, 2015

1 άνδρας

Το πάρτυ μετά το πάρτυ, 2015

2 (1 άνδρας - 1 γυναίκα)

Διαγώνια, 2015

2 (1 άνδρας - 1 γυναίκα)

Δεν/δρα, 2014

2 (1 άνδρας - 1 γυναίκα)

Ανάποδη στιγμή, 2014

6 (3 άνδρες - 3 γυναίκες)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ