Χρύσιππος, 2012

6

Μανώλης Τσίπος

Μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή τραγωδία

Είναι δυνατό να ειδωθεί η Ευρωπαϊκή Κρίση Χρέους ως μια ιστορία η οποία –ορμώμενη από πόθο– πήγε στραβά; Αν και εκφράζεται μέσω ενός περίπλοκου συστήματος χρηματικών συναλλαγών, είναι ίσως δυνατό να κατανοήσουμε το μελαγχολικό συνάλλαγμα της σύγχρονης Ευρώπης ως κληρονομιά μιας αρχαίας Ελληνικής τραγωδίας, αυτής του Χρυσίππου. Η άγρια ιστορία του βιασμού του είναι μια δίχως τέλος κατάσταση επείγουσας ανάγκης. Η σημερινή Κρίση Χρέους στοιχειώνεται από πολύ παλαιούς πόθους.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΙΠΟΥ

Η ορμή και η θύελλα της ανάταξης. Ένα σχόλιο στη δραματουργία του Μ. Τσίπου

Το έργο του δραμ...