Η Μέρα Μετά: Νίκος Πατούνας

  •  Δημοσιεύτηκε στις: 16/04/2020

Η Μέρα Μετά

να μας βρει αγκαλιά

με τον κάθε άνθρωπό μας

που ως τώρα αναβάλλαμε

κι όλο λέγαμε «αύριο» μα ποτέ δεν την κάναμε.

Τώρα ίσως να μάθαμε τις στιγμές μας που χάναμε.

 

Η Μέρα Μετά

να μας βρει αγκαλιά 

όλες κι όλους με δύναμη 

για όλα αυτά τα «μετά»

που ως τώρα ξεχνάγαμε.