Η Μέρα Μετά: Σάββας Κυριακίδης

  •  Δημοσιεύτηκε στις: 31/03/2020

 

Η μέρα μετά...

Ας μας βρει μετατοπισμένους. Ας έχουμε αφιερώσει το χρόνο να απαντήσουμε στα  «πόθεν», στα «πώς» και στα «γιατί» της τέχνης μας. Ας θυμηθούμε την ανθρωπιστική της υπόσταση. Ας αποδείξουμε την αναγκαιότητά της.